Bildetekst: Brita Brekke er ny leder i FRI Oslo og Akershus (i midten). Med seg på laget har Brekke, fra venstre Marita Matthews Holmeset-Varpe (politisk nestleder), Klaus Bøckmann, Sara Vienna, Espen Solum (ny organisatorisk nestleder) og Ida Tønnesen. Med i det nye styret, som ikke var tilstede da bildet ble tatt, er også Jan Elisabeth Lindvik, Mathea Monclaire, Bjørn Tore Grøntvedt og Kaja Glenne Lund. 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fskal-tvinge-fram-regnbuen%2F&width=106&layout=button_count&action=like&size=small&show_faces=false&share=true&height=46&appId" width="106" height="46" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

– Vi skal synliggjøre og tvinge fram mangfoldet under regnbuen, ikke bare under festivalen vår Oslo Pride, men hele året, sier FRI Oslo og Akershus´ nyvalgte styreleder, Brita Brekke.

Årsmøtet i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) ble avholdt onsdag 28. februar 2018. Nyvalgt leder i lokallaget av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i hovedstadsområdet, er Brita Brekke (31).

Som fylkeslag i den største regionen i Norge har FRI OA et spesielt viktig ansvar, mener hun. Brekke går inn i vervet som styreleder med et tydelig mandat vedtatt i arbeidsprogrammet for organisasjonen.

Skal alltid være synlig
– FRI jobber for at alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve trygge, hele liv. For FRI OA og mange av våre medlemmer betyr det blant annet å ha trygge møteplasser i våre aktivitetsgrupper. Og det handler om å være sikker på å kunne møte en inkluderende eldreomsorg eller skole. Jeg gleder meg til å videreføre det viktige arbeidet som har pågått lenge i FRI OA sammen med det nye styret, sier Brekke, og legger til:

– Vårt miljø og vi som skeive vil alltid være en minoritet, og derfor må vi som organisasjon sørge for at majoriteten lytter til oss. Blir minoritetene stille, vil majoritetsholdningene befeste seg. Derfor skal vi synliggjøre og tvinge fram mangfoldet under regnbuen, ikke bare under festivalen vår Oslo Pride, men også hele resten av året, sier Brekke.

Drømmer om et fritt samfunn
– I arbeidet med å synliggjøre mangfoldet skal vi alltid være solidariske og lytte til ulike erfaringer innad i vår bevegelse. Vi skal jobbe mot rasisme, og arbeide for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal forsvare og kjempe for de av oss som møter motstand i flere miljøer, og vi har et særlig ansvar for holdninger i vårt eget miljø og i organisasjonen.

– Det vi alle drømmer om er et fritt samfunn. Vi skal jobbe for alle våre medlemmers frihet, og hvis vi gjør det riktig vil det gagne hele samfunnet, både skeive som streite. Som normbrytere kan og skal vi bidra til å vise frem og kjempe for mangfoldet av liv det er mulig å leve. Selv de aller streiteste av oss vil vinne på det, sier Brekke.

Årsmøtet i FRI OA valgte i tillegg til Brita Brekke som ny leder et nytt styre bestående av politisk nestleder, Marita Matthews Holmeset-Varpe og organisatorisk nestleder Espen Solum, styremedlemmene Klaus Bøckman, Jan Elisabeth Lindvik, Sara Vienna og Mathea Monclaire, samt varamedlemmene Kaja Glenne Lund, Bjørn Tore Grøntvedt og Ida Tønnessen.

– Årsmøtet har valgt et flott styre. Folka i det tar alle med seg forskjellige perspektiver og egenskaper inn i arbeidet, og jeg tror vi skal utfordre og utfylle hverandre på en god måte i forskjellige saker, sier Brekke.

Ut av Oslo-gryta
Et viktig arbeid i året som kommer blir å styrke arbeidet i Akershus, mener Brekke.

– Vi har et godt momentum i Oslo, blant annet med prosjektet Skeiv kunnskap som skolerer ledelse og ansatte i kommunale foretak. Og her er Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i kommunen i startgropa av sitt arbeid. Sammen bidrar vi til at det blir mer rom for mangfold i skolen, i møte med eldreomsorgen og ikke minst som ansatt hos byens største arbeidsgiver, sier Brekke.

– Men, det skal være fint og trygt å leve skeive liv også utenfor byen. Jeg tror vi kan bruke de positive erfaringene fra Oslo kommune til styrke samarbeidet med kommunene i Akershus, slik at skeives liv, utfordringer og perspektiver blir tatt på alvor, uansett hvor du bor, sier Brekke.

Sikkeland gir stafettpinnen videre
Brita Brekke overtar som leder for FRI OA etter Hans Heen Sikkeland. Sikkeland har vært leder siden 2012, da han i sin tur overtok etter Espen Ophaug.

– Min reise i FRI er nå over. Jeg har lært vanvittig mye om meg selv og om andre. Det har vært fantastisk å være med og utvikle FRI OA lokalt, og FRI som nasjonal organisasjon, sier Sikkeland.

– Vi har flere aktivitetsgrupper enn noen gang, langt flere frivillige og festivalen vår, Oslo Pride, er robust og utvikler seg hvert eneste år. Jeg er heldig som kan se tilbake på ni år (seks år som leder) med mange energirike mennesker – med mye kunnskap og store hjerter, sier Sikkeland.

Bildetekst: Hans Heen Sikkeland i aksjon som leder (for siste gang) under årsmøtet 2018 i FRI Oslo og Akershus. 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fskal-tvinge-fram-regnbuen%2F&width=106&layout=button_count&action=like&size=small&show_faces=false&share=true&height=46&appId" width="106" height="46" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Fakta:
FRI Oslo og Akershus – året 2017: 575 frivillige, omlag 1000 arrangement, 1500 medlemmer, 25 forskjellige aktivitetsgrupper, samt er organisasjonen og arrangøren bak Oslo Pride.

Brita Brekke har fartstid både som styremedlem i FRI OA og som ansatt organisasjonsskretær (2017). Brekke leverte masteroppgave ved UiO sommeren 2017, og har mye erfaring fra politiske interesseorganisasjoner, både som tillitsvalgt og ansatt.

Nyvalgt styre ved årsmøte 2018 i FRI Oslo og Akershus:

  • Leder: Brita Brekke (ny)
  • Pol. nestleder: Marita Matthews Holmeset-Varpe (gjenvalg)
  • Org. nestleder: Espen Solum (ny)

  • Styremedlem: Klaus Bøckman (gjenvalg)
  • Styremedlem: Jan Elisabeth Lindvik (ny)
  • Styremedlem: Sara Vienna (ny)
  • Styremedlem: Mathea Monclaire (ny)

  • Varamedlem: Kaja Glenne Lund (gjenvalg)
  • Varamedlem: Bjørn Tore Grøntvedt (ny)
  • Varamedlem: Ida Tønnessen (ny)