Møt fine skeive folk – bli med på Skeiv fadderdag 2020! Det blir bli-kjent moro, mat og mer på dagtid. Og på kveldstid blir du kjent med Oslos skeive uteliv, eller du kan se film med Skeiv Ungdom.

(English below)

Er du ny student i Oslo, som ønsker å møte andre skeive i hovedstaden for en hel dag med masse gøy og morro?

Gammel eller ung, ny i Oslo eller bodd i Oslo hele livet, alle er velkommen. Bli med! Velkommen til Skeiv fadderdag lørdag 22. august 2020.

Meld deg på i billettlenken innen 20. august!
 

Påmelding kreves!

Meld deg på her!

Det blir gratis pizza, men ta med egen drikke – på dagtid kun alkoholfritt!
Merk også at om det blir regn kan arrengementet flyttes.
Om du har noen tilretteleggingsbehov er det bare å kontakte oss så skal vi gjøre vårt beste for at alle blir inkludert!

Sjekk også ut det digitalte alternativet for arrangementet.

►Program:
14.00: Alle får navnelapper, hilser på hverandre og mingler.
14.30: Velkomst og introduksjon av organisasjonene og dagens program.
15.00: Bli-kjent leker i grupper!
16.30: Pizza!!
17.30: Konkurranse mellom gruppene
ca. 18.30: programmet på dagtid er ferdig

►Bar-til-bar runde – kveldstid (aldersgrense 20 år)
Når Skeiv fadderdag glir over til kveld gjør vi oss klare for en introduksjon til Oslos skeive uteliv. Pga. smittevern vil vi vise forskjellige barer utenfra i grupper for så å ende opp på en sammen. Mer detaljer kommer her også.
Om du blir i parken/området kan du dra med noen av oss etter en pause. Om du vil hjemmom e.l. men vil være med på å se de forskjellige utestedene i sentrum kan du møte opp ved stortinget 19.50.

►Filmkveld med Skeiv Ungdom
For alle som ikke ønsker å bli med på bar-til-bar runden, arrangerer Skeiv Ungdom Oslo og Viken et rusfritt alternativ Dette kan en også delta på om en ikke vil være med på dagsprogrammet.
En kan velge om en vil dra med noen dit rett fra parken, eller møte opp i Mariboesgate 13 kl 20.30.

Og til slutt – noen arrangementsregler, sånn at vi alle har det bra sammen!:

– Respekter hverandre: Dette innebærer å respektere alles komfortsoner, pronomen, seksuell/romantisk orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk, etnisitet, rase, funksjonsevne osv. Dersom du ikke vet hvilke pronomen en person bruker, bruk kjønnsnøytrale pronomen (f.eks. hen eller de) inntil videre.
– Personer som deltar på arrangementene våre og trakasserer eller på andre måter opptrer upassende overfor andre vil bli spurt om å forlate stedet.
– Spør om samtykke før du tar bilder av andre og legger de ut på nettet. Det er ikke sikkert vedkommende er komfortabel med det.
– Fadderene er her for deg dersom du lurer på noe, legger merke til noe bekymringsverdig eller har andre negative opplevelser i forbindelse med arrangementet.

COVID-19 tiltak:
– hold minst 1 meter avstand
– la de som har ansvar for maten dele den ut og ikke ta på annen mat enn den du skal spise
– prøv å unngå offentlig transport og større folkemengder på vei til arrangementet
– unngå å ta på fjeset
– hold deg hjemme om du har symptomer
– vask hender ofte og bruk antibac, og gjerne hansker/maske om du vil. Vi har tilgjengelig antibac, noen ekstra masker og hansker.

 

Queer Fresher’s Day in Oslo – info in English

Welcome to the Queer Fresher’s Day in Oslo. Save the date: Saturday 22nd August 2020.
Food and activities during the day time. Please bring your own non-alcoholic drinks for this.
Queer Pub Crawl or alcohol-free movie-night in the evening.

You will need to sign up for the event!

Note that the event may be moved from Frognerparken to an inside location if we see that it’s likely with rain.
If you have any accessibility needs please let us know and we will do our best to accommodate and make sure everyone is included!

Also – check out the digital option for Queer Fresher’s Day in Oslo.

► Program:
14.00: Everyone gets name tags and mingle.
14.30: Welcomme and introduction of the hosting orgainisations and the program for the day.
15.00: Ice-breakers and other games and activities to get to know each other in smaller groups!
16.30: Pizza!!
17.30: Competition between the groups
Around 18.30: program for the daytime over.

►Bar-to-bar: Due to corona-restrictions we will see the bars from the outside before ending up in one place, which place will be decided and published soon!
If you want to stay in the park and hang out you can go to the bars with some of us after a break. If you want to meet in the city centre near the bars, you can meet outside Stortinget at 19.50.

►Alternative: Movie night with Skeiv Ungdom (Queer Youth)
For all who does not want to join the bar-to-bar round, Skeiv Ungdom invites to a non-alcohol alternative.
Either go with some of us from the park or meet up at Mariboesgate 13 at 20.30.
You can go straight to the movie night without having participated in the day’s activity.

And lastly – some event rules to make the day a positive experience for all of us!
– Respect each other: That includes respecting other’s personal space, pronouns, sexual/romantic orientation, gender identity and -expression, ethnicity, race, disabilities etc. If you don’t know someone’s pronouns, use gender-neutral ones (e.g., they/them) unless you know otherwise.
– Anyone who attends our events and harass or otherwise disrespect others will be asked to leave.
– Ask before you take pictures of others and post them online. They might not be comfortable with that.
– The Buddies are there for you if you have any concerns or experience something that makes you feel unsafe.

COVID-19:
– keep at least 1 meter distance from others
– Let the ones responsible for the food give it out and don’t touch food you’re not eating yourself
– try to avoid public transport and larger gatherings of people on your way to the event
– avoid touching your face
– stay home if you have symptoms
– wash your hands/use antibac often, and if you want to then use mask/gloves. We wil provide antibac and some extra masks and gloves.