I september 2020 har Skeiv kunnskap, FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, jubileum. Vi fyller fem år!

 • I fem år har vi i Skeiv kunnskap jobba målretta for å gjøre Oslo til en bedre by å leve, bo og arbeide i. For at Oslo skal være en trygg by for alle.
 • I fem år har vi jobba målretta for at ansatte og ledelse i Oslo kommune skal ha god kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold – som kreves for å bli nettopp det – en by for alle. 

Bildegalleri:

Skeiv kunnskap vokser opp – fra 2015 til 2020. Her er noen bilder som gir innblikk i oppveksten. Trykk på bildet for bildetekst.

Fra Stolte Oslo til Stolt og fri

Kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap ble opprettet i 2015 på bakgrunn av Oslo kommunes handlingsplan Stolte Oslo. 

Sentrale mål med planen Stolte Oslo var kompetanseheving av kommunens ansatte i normer, kjønns- og seksualitetsmangfold – for å skape likeverdige tjenester for hovedstadens innbyggere og trygge arbeidsplasser uten diskriminering for alle byens ansatte. 

I 2020, fem år senere har Oslo kommune fått ny handlingsplan, Stolt og fri,  med enda mer konkrete mål for kompetanseheving og langsiktig endringsarbeid. Byen har med planen forsterket innsatsen, og skal aktivt jobbe mot diskriminering og for inkludering av personer som bryter med forventninger til kjønn og seksualitet. 

Grundige forankringsfaser

FRI Oslo og Viken, med kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap, er en sentral partner av Oslo kommune i arbeidet med å nå målene definert i handlingsplanen Stolt og fri.

Etter grundige forankringsfaser har vi etablert tette og nære samarbeid med mange av kommunens viktige etater. Vi ønsker også kontakt med flere virksomheter og aktører – så ta gjerne kontakt

Skeiv kunnskap har per i dag fire ansatte som kurser ledere og ansatte – framfor alt i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen (prioriteres blant kommunens over 50.000 ansatte), og vi utvikler læringsressurser, veiledere og bidrar i forskningsarbeid.   

Fem år har gått siden oppstart. Vi har mange høydepunkter å se tilbake på. Her er noe av det vi er stolte av å ha oppnådd. 

 

Fem år med Skeiv kunnskap

 

2015:

 • Skeiv kunnskap opprettes under navnet Kunnskapsprosjektet med to ansatte, Monica Bothner (prosjektleder) og Sana Majeed McMillion (prosjektmedarbeider).
 • Skeiv kunnskaps plattform blir utviklet i dialog med kommunen og andre aktører på feltet, som Sex og Samfunn, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Likestillingssenteret og Rosa Kompetanse (FRI sentralt), LHBT-senteret, IMDI, EMI (OXLO) og Helsestasjonen for lhbt-ungdom.

 

2016:

 

2017:

 • Skeiv kunnskap for økt støtte til to stillinger – og forsker Janne Bromseth ansettes som faglig leder. 
 • Skolepakka er nå et åpent og gratis tilbud til alle skoler i Oslo med ungdomstrinn.
 • Skeiv kunnskap starter samarbeid med Byrådsavdeling for finans og Utviklings og kompetanseetaten og bidrar med kurs i kommunens HR-Forum. 
 • Vi satser tungt på eldreomsorgen og etablerte et langsiktig samarbeid med Sykehjemsetaten og Senter for fagutvikling og forskning. Vi kurset 800 ledere og ansatte i eldreomsorgen i Oslo kommune.

 

2018:

 • Vi fortsetter det gode samarbeid med Senter for fagutvikling og forskning med kompetanseheving i eldreomosorgen og får midler til en kartleggingsundersøkelse om skeive i eldreomsorgen (pågår fortsatt i 2020). 
 • Vi får midler til å lage egen skoleringsfilm sammen med Kirkens bymisjon om skeiv aldring (pågår fortsatt i 2020).
 • Vi når ut til mange innenfor HR-feltet, helsefeltet, og særlig eldreomsorgen. Vi holder kurs for 56 forskjellige virksomheter i kommunen. 

 

2019

 • Vi lanserer nettkurs om kjønn, seksualitet og  normer i samarbeid med Byrådsavdeling for finans og Utvikling og kompetanseetaten. 
 • I samarbeid med SFF, Sykehjemsetaten publiserer vi fagboka Veier til inkluderende eldreomsorg. Skeive perspektiv. 
 • Vi mottar Oslo kommunes pris for beste aldersvennlig tiltak for våre utdanningsvirksomhet i eldreomsorgen og for FRI Oslo Vikens langsiktige sosiale tiltak for eldre skeive. 
 • Vi går fra to til tre ansatte da vi får midler av Oslo kommune til å pilotere et lengre prosessorientert kompetansehevingstilbud etter svensk modell – i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorgs hjemmetjenester. Hanna Christophersen ansettes for å jobbe med dette og i 2020 skal vårt nye kvalitetsmerke Regnbuefyrtårn lanseres – følg med!
 • Vi har totalt 40 oppdrag fordelt over sektorene eldreomsorg, skole og HR/ledelse.

 

2020:  

Skeiv kunnskap har gått fra å starte opp med en og en halv stilling i 2015 til i dag å ha fire ansatte. 

 • Mina Mælum Norstrøm leder vår digitale satsning – i 2021 lanserer vi en ny digital plattform som skal samle våre veiledere, nettkurs og andre ressurser. 
 • Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold (i permisjon) og Viljar Eidsvik (vikar for Ane Hedvig), koordinerer vårt samarbeid med Restart, Rosa kompetanse og Skeiv Verden rettet mot Osloskolen. 
 • Janne Bromseth leder satsingen mot eldreomsorgen i et 3-årig nasjonalt samarbeid om eldre og seksuell helse sammen med Likestillingssenteret, KUN og Sex og Politikk. 
 • Hanna Christophersen videreutvikler kvalitetsmerke Regnbuefyrtårn og går inn som ny faglig leder.

 

Skeiv kunnskap i fremtiden

Med økt kunnskap blant kommuneansatte om hvordan ubevisst diskriminering skjer, kan vi skape kommuner som skeive føler seg hjemme i.

Kommunale tjenester skal være tilgjengelige og trygge å bruke for alle innbyggere og alle ansatte, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.  

Skeiv kunnskap har ambisjoner om å utvide arbeidet til å også inkludere kommuner i Viken.

 

Les mer: Flere detaljer om Skeiv kunnskaps virke finnes i våre årsrapporter, som du finner her