Fra lanseringen av nettkurs hos Renovasjonsetateten i Oslo. Åpne bildetekst:

Bildet: Fra lanseringen av nettkurset «Kjønn, seksualitet og normer» hos Renovasjonsetaten i Oslo. Fra venstre: Brita Brekke, leder i FRI OA, Janne Bromseth, faglig leder Skeiv kunnskap i FRI OA, Hanna Christophersen, prosjektleder i Skeiv kunnskap – FRI OA, Martin K. Johansen, spesialrådgiver i Oslo kommune, byrådsavdelingen for finans, Per Steinar Aasebø, seksjonsleder i Oslo kommune, byrådsavdelingen for finans og Anita Sylte, seksjonsjef HR-avdelingen i Renovasjonsetaten. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Nettkurs om normer, kjønn og seksualitet, for ansatte i kommunen, er online.

Fredag 20. september lanserte Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus nettkurset “Kjønn, seksualitet og normer” hos Renovasjonsetaten i Oslo. 

Nettkurset gir en innføring i kjønns- og seksualitetsmangfold og skal brukes som en innledende øvelse for ansatte i kommunale virksomheter. 

Hanna Christophersen, prosjektleder i Skeiv kunnskap

Hanna Christophersen, prosjektleder for helsepilotprosjektet i Skeiv kunnskap.

Tanken vår er at ansatte gjennom kurset har vært gjennom en runde med refleksjoner om egne holdninger og tankesett, før vi kommer til virksomheten og holder foredrag og workshops, sier Hanna Christophersen, prosjektleder i Skeiv kunnskap. 

På Renovasjonsetatens hovedkontor på Alnabru i Oslo var over 40 ansatte møtt opp til faglunsj denne fredagen. 

Under faglunsjen, som var en del av Renovasjonsetatens HR-uke, var det ved flere anledninger hørbart i salen overraskelse og forundring da noen av nettkursets oppgaver ble tatt i plenum.

Det er mange ting folk blir overrasket over. Blant annet det faktum at staten krevde sterilisering av transpersoner for å kunne endre juridisk kjønn helt fram til 2016 år, sier Christophersen.

Tilgjengelig for alle via KS-læring

Nettkurs om kjønn, seksualitet og normer er tilgjengelig for ansatte og ledere i Oslo kommune, samt landets øvrige kommuner og fylkeskommuner som benytter KS Læring.

Det er Byrådsavdeling for Finans i Oslo kommune som bestilte utvikling av kurset, og det er Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus, i samarbeid med Renovasjonsetaten, som står bak det endelige produktet.

Kurset er et interaktivt og nettbasert introduksjonskurs, som gir grunnleggende kunnskap om lhbtiq-historie, diskrimineringslovverket, normer i et interseksjonelt perspektiv. Kurset inneholder refleksjonsoppgaver i forhold til hvordan normer påvirker hvordan vi tenker og handler. Hovedformålet er å skape refleksjon og å øke kompetansen om normbevissthet i menneskemøter i kollegiale og profesjonelle sammenhenger.

Når vi snakker om normer er det noe alle kan kjenne seg igjen i. Som omhandler alle. Det gjør at det er viktig og relevant for alle som møter tjenestemottakere og brukere i sitt arbeide. Som kollegaer og som medmennesker. Alle mennesker har et ansvar for å møte hverandre på en åpen og inkluderende måte – og ikke ta ting for gitt. Derfor omhandler dette nettkurset normer, kjønn og seksualitet, og i det undersøker vi hva dette betyr i samfunnet og for oss, sier Christophersen.

Nettkurset «Kjønn, seksualitet og normer» finner du her!