Skeiv og stolt i idretten – hele livet: Gjennom Norges Idrettsforbunds «Krafttak for mangfold og inkludering» kjører Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Samfunn og FRI Oslo og Viken nå i gang pilotprosjektet «Skeiv og stolt i idretten – hele livet»» med full kraft.
Bildetekst

Nå setter Norges idrettsforbund, Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Samfunn og FRI Oslo og Viken i gang pilotprosjektet ‘Skeiv og stolt i idretten – hele livet’. Bilde fra Intility Arena på Vålerenga da av avtale om prosjektet ble signert. I bildet – fra venstre: Lars Neerbye Eriksen fra NIF, Joo Helena Hansen og Jan Elisabeth Lindvik fra FRI Oslo og Viken, Jannicke Aas fra Vålerenga Fotball Samfunn og Harriet Rudd, Vålerenga Fotball.  Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo og Viken.

Skeiv og stolt i idretten – hele livet

av | jan 19, 2023 | Aktuelt/nyheter, Pressemeldinger

Med støtte fra Norges Idrettsforbund kjører Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Samfunn og FRI Oslo og Viken nå i gang pilotprosjektet «Skeiv og stolt i idretten – hele livet» med full kraft.

  1. Hjem
  2. Skeiv og stolt i idretten – hele livet

– Om idretten skal oppleves som en trygg arena, også for skeive, transpersoner og ikke-binære, må vi øke kompetansen om tematikkene i idretten, sier Lars Neerbye Eriksen, prosjektkoordinator i Norges idrettsforbund (NIF).

Det er med midler tildelt via «Krafttak for mangfold og inkludering» at NIF nå støtter prosjektet som skal bidra til å endre kultur og skape varige endringer: «Skeiv og stolt i idretten – hele livet».

Alle skal kunne delta på egne premisser

– Høsten 2022 har vi sammen med FRI Oslo og Vikens fagavdeling Skeiv kunnskap jobbet med et prosjekt som skal komme hele idretts-Norge til gode. Nylig kom det gode nyheter fra NIF om søknaden vår – og nå er samarbeidsavtalen om prosjektet endelig signert, forteller Harriet Rudd, daglig leder i Vålerenga Fotball.

– Foreldretrenere og ledelsen i klubben vår er første målgruppe. Viktige og tilpassede digitale opplegg skal utvikles på ulike nivåer. Målet er å skape verktøy som kan bidra til å endre kultur og skape varige endringer, som skal bidra til å øke LHBT+-kompetansen og gjøre at vi som klubb, og på sikt i hele idretts-Norge, opptrer på en slik måte alle føler at de kan delta på egne premisser, forklarer Rudd.

Bra for utøvere, hele grasrota, særforbund og styrende organer

– Det var en god prosjektbeskrivelse som svarte på mye av det krafttak for mangfold og inkludering handler om – at vi skal styrke det allerede pågående mangfolds- og inkluderingsarbeidet, bygge ny kunnskap og gi arbeidet i norsk idrett et ekstraordinært løft. Med støtte fra Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken tror vi at Vålerenga Fotball som en av de store toppklubbene i Norge kan skape de verktøyene som alt fra grasrota i idrettsklubber til idrettens øverste styrende organer og særforbund vil ha stor nytte av når prosjektet er i mål om halvannet år, sier Lars Neerbye Eriksen, prosjektkoordinator i Norges Idrettsforbund.

I pilotprosjektet skal det nå jobbes med at alt fra ledelse til foreldretrenere og dommere i Vålerenga Fotball skal få tilpassede digitale kurs og verktøy som gjør det lettere å håndtere de utfordringer som finnes når det gjelder skeive idrettsutøvere og alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Trygghet gir bedre utøvere

– Vi er overbevist om at klubber og hele idretten vil ha godt av mer fokus på temaet. Folk lever store deler av sitt liv i idretten, og det er for oss åpenbart at en kan trives og bli bedre og tryggere som utøvere dersom det finnes mer trygghet og kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i idretten. Det gjelder fra starten i en persons idrettskarriere og opp til elitenivå. Derfor er dette prosjektet viktig, sier Jan Elisabeth Lindvik, konstituert styreleder i FRI Oslo og Viken.

 

Fakta og mer informasjon:
NIF har støttet pilotprosjektet «Skeiv og stolt i idretten – hele livet» med 900.000 kroner over halvannet år gjennom «Krafttak for mangfold og inkludering».

Vålerenga Fotball, Vålerenga Fotball Samfunn og FRI Oslo og Viken setter nå i gang prosjektet. Jannicke Aas fra Vålerenga Fotball Samfunn og Joo Helena Hansen fra FRI Oslo og Viken og fagavdelingen Skeiv kunnskap skal stå for mye det koordinerende arbeidet og utviklingen.

Allerede til sommerens Oslo Pride blir det lagt fram status i prosjektet og det planlegges et arrangement sammen med NIF for å rette fokus på tematikken.

«Krafttak for mangfold og inkludering» er resultat av at regjeringen i 2021 presenterte idrettsstrategien «Sterkere tilbake – en mer inkluderende idrett», som ga et øremerket tilskudd til et eget krafttak for mangfold og inkludering i idretten.

Mer om Krafttak for mangfold og inkludering.
Mer om Vålerenga Fotball Samfunn.
Mer om Skeiv kunnskap.

Lik og del:

Følg oss: