60 + og skeiv? Bli med i fokusgruppesamtaler om seksuell helse.

Om prosjektet – eldre og seksuell helse
Eldre voksnes seksuelle helse har i liten grad vært på dagsorden – verken i samfunnet generelt eller i helsevesenet. Derfor skal KUN, Likestillingssenteret, FRI og Sex og politikk i 2020- 2023 samarbeide om et prosjekt der vi skal jobbe for bedre den seksuelle helsen for eldre gjennom å utvikle skoleringsressurser for helsepersonell og for eldre.

I den forbindelse søker vi nå etter voksne skeive som har lyst, tid og anledning til å delta i fokusgruppesamtaler om temaet.

I samtalene vil vi høre hva er viktig for deg som som er voksen og på en eller flere måter bryter med forventninger til kjønn og seksualitet. Hvilke erfaringer og tanker har du som vi kan ta med oss videre i arbeidet?

Vi vil lage to separate grupper, en for skeive kvinner og en for skeive menn. I hver gruppe vil det være fire eller fem andre som sammen med deg samtaler om hva som er viktig for deg som er 60+ og skeiv (lesbisk, homofil, bi/pan eller trans).  Janne Bromseth (PhD), prosjektleder i Skeiv kunnskap – FRI Oslo og Viken tar notater fra samtalene, men alt som kommer fram vil bli brukt anonymt.

Hva er seksuell helse?
Seksuell helse kan defineres som fysisk, mental og sosial velvære relatert til seksualitet. Det omhandler kropp, følelser og tanker omkring egen seksualitet, selvfølelse, kjærlige eller seksuelle relasjoner med andre, nærhet og intimitet, seksuell orientering, fysisk seksuell aktivitet og grenser for egen og andres kropp.

For deg som bryter med forventninger til kjønn og seksualitet – delta!
Bli med i fokusgruppesamtaler om seksuell helse blant skeive som er 60+.

Janne Bromseth

Janne Bromseth (PhD), prosjektleder i Skeiv kunnskap – FRI Oslo og Viken, søker deltakere (60 år +) til fokusgruppesamtaler om seksuell helse.

Ta kontakt dersom du vil bidra:
Janne Bromseth (PhD), prosjektleder i Skeiv kunnskap – FRI Oslo og Viken:

janne@frisoloviken.no,
tel 94094690.

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.