Illustrasjon over: FRI Oslo og Viken som organisasjon rommer 8 ansatte (inkludert Skeiv kunnskap) og 400 frivillige fordelt på 27 aktivitetsgrupper og 6 pride-festivaler. Bildet øverst til venstre fra åpningen av Oslo Pride 2020. Bildet nede til høyre fra Drammen Pride 2019. Foto: Petter Ruud-Johansen.


FRI Oslo og Viken søker nå etter kandidater til den nye stillingen administrativ leder.

 

 

  • Søknadsfrist: 10.10.2021.
  • Les stillingsutlysningen – administrativ leder i FRI Oslo og Viken – her!

Bakgrunn: På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt at FRI Oslo og Viken, som er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, skal gå vekk fra ordningen hvor den valgte lederen er frikjøpt fra sin vanlige jobb. Dermed ser nå organisasjonen etter kandidater til den nye stillingen administrativ leder.

Endringen betyr i realiteten at nåværende leder, Nils Erik Aasen Flatø, som er frikjøpt fra sin vanlige jobb, har satt seg selv på oppsigelse.

– Jeg gikk selv inn for forslaget om å endre kurs og gjøre om på frikjøpsordningen. Det gjorde jeg fordi jeg mener organisasjonen vår har godt av det, samtidig som det vil frigjøre kapasitet i styret. For styret skal fortsatt være valgt av medlemmene på årsmøtet, og leder skal være ansiktet utad når det kommer til det politiske, sier Aasen Flatø.

Nils-Erik Flatø - leder av FRI Oslo og Viken Nils-Erik Aasen Flatø – leder av FRI Oslo og Viken –  holder på med en prosess som fører til endringer i hvordan fylkeslaget organiseres. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Søker kandidater med utdanning og erfaring innen ledelse, lønn og økonomi – med mer

– Samtidig er den administrative delen i organisasjonen nå vesentlig større enn for bare få år siden. I FRI Oslo og Viken, inkludert kompetansehevingsprogrammet vårt Skeiv kunnskap, er vi nå åtte personer ansatt. Dermed trenger vi at den administrative lederen har relevant utdanning og erfaring når det gjelder ledelse, lønn, økonomi og slikt. Vi trenger å profesjonalisere flere av våre arbeidsprosesser, og derfor gjennomfører vi denne endringen nå, sier Aasen Flatø.

I tillegg til de ansatte er det totalt i FRI Oslo og Viken rundt 400 frivillige ildsjeler som er fordelt på 27 forskjellige aktivitetsgrupper og 6 pride-festivaler.

– Det er mye engasjement i organisasjonen vår. For å ivareta det hele på en god måte trenger vi mer administrativ styrke. Deretter kan styret og den valgte lederen konsentrere seg mer om det politiske og aktivismen som må til for å gjøre Oslo og Viken til bedre plasser å bo og leve i for skeive, sier Aasen Flatø.

– Vil du være med på laget som hver dag, året rundt jobber hardt for å skape et likestilt samfunn som er fritt for diskriminering, rasisme og hat, håper jeg du sjekker ut jobbannonsen og sender oss en søknad, avslutter Nils Erik Aasen Flatø.

 

Les stillingsutlysningen – administrativ leder i FRI Oslo og Viken – her!

 

Søknadsfrist: 10.10.2021.