Vil ha deg med til landsmøte i FRI

Vi søker allierte i arbeidet med å endre og utvikle FRI, skriver Lars Kristian Selbekk, organisatorisk nestleder i FRI Oslo og Viken, og inviterer folk til å delta på fylkeslagets medlemsmøte 4. oktober.  

NB!
FRIs landsmøte (LM) arrangeres fra 18. til 20. november 2022 i Oslo.
Blir du valgt som delegat får du dekket reise, kost og losji til landsmøtet.

Hva som blir de store sakene på årets landsmøte vil tiden vise, men du som leser dette kan være med å påvirke nettopp det. 

På ulike tidspunkter i FRIs nyere historie har temaer som kjøp og salg av sex, rasisme i skeive miljøer, altruistisk surrogati i Norge, helsetilbudet for transpersoner, BDSM og fetish-politikk, hiv, asyl, internasjonal solidaritet og så videre vært oppe til diskusjon på FRIs landsmøter

Det er på landsmøtet til FRI, som arrangeres annethvert år, at de store avgjørelsene om organisasjonen vår tas. Det er på landsmøtet (LM) ny politikk blir utviklet. Det er på LM at FRI annethvert år endres og utvikles.

Bli med rundt bordet

Vi vet at det å endre standpunkter krever innsats og deltakelse. For å få til endringer trenger man først og fremst en engasjert delegasjon, og i denne trenger vi i aller høyeste grad allierte fra andre skeive organisasjoner som er med oss inn i arbeidet, som blir med rundt bordet der avgjørelsene om FRIs veivalg, politikk og ledelse tas. 

FRI Oslo og Viken (FRI OV) er det største fylkeslaget i FRI, med ca halvparten av medlemmene i Norge. Vi har dermed en sterk stemme på FRIs landsmøte. Gjennom mange år mener vi at vår delegasjon har vært pådriver for progressive endringer i FRI. Det håper vi at vi fremdeles skal være.

Den første muligheten for allierte til å reelt sett sitte rundt bordet der FRI påvirkes/endres er å delta på FRIs landsmøte i november, som del av FRI OVs delegasjon – en delegasjon som skal velges på vårt medlemsmøte 4. oktober. FRI OV skal velge hele 17 delegater (og tre vara) til LM – og delegasjonsdøra står vidåpen fra vår side fram til medlemsmøtet er avholdt.

Ønsker at OV-delegasjonen blir representativ

Vi ønsker at så mange som mulig vil stille til valg som delegater, at OV-delegasjonen blir representativ for skeive fra hele vår region og at ulike stemmer får mulighet til å bli med i arbeidet med å endre og utvikle FRI.

Hva som blir kampsaker på årets landsmøte gjenstår å se. Poenget er at du som leser dette kan være med å påvirke nettopp det. Meld deg på til FRI OVs møte med valg av delegasjon til LM nå! 

Signert:
Lars Kristian Selbekk, organisatorisk nestleder i FRI Oslo og Viken.

Fakta:

  • FRIs landsmøte (LM) arrangeres fra 18. til 20. november 2022 i Oslo.
  • Blir du valgt som delegat får du dekket reise, kost og losji til landsmøtet. 
  • LM er FRIs øverste styrende organ og er et politisk verksted som avholdes hvert annet år. I tillegg til å vedta organisasjonens politiske plattform, arbeidsprogram og vedtekter skal LM velge organisasjonens ledelse.
  • På LM er det delegater valgt i fylkeslagene som har tale, forslags og stemmerett. 
  • Alle medlemmer i FRI har mulighet til å stille som delegat i sitt fylkeslag.
  • Skeiv Ungdom velger, som FRIs ungdomsorganisasjon, egen delegasjon til LM.
  • Delegater valgt til landsmøtet fra fylkeslagene må være medlemmer i FRI eller Skeiv Ungdom, og ha betalt medlemskontingent for inneværende år. Men som medlem av FRI står man fritt til å også stille til valg som delegat for FRI? 
  • I tillegg møter FRIs landsstyre med fulle rettigheter på LM. 
  • Hvert fylkeslag vil innkalle medlemmer til medlemsmøte der delegater velges. 
  • FRI Oslo og Vikens medlemsmøte med valg av delegater til LM 2022 arrangeres digitalt 4. oktober. Meld deg på nå – klikk her

Sakspapirer til FRIs LM 2022 finner du via linken: foreningenfri.no/landsmote-2022/.

PS!
Neste mulighet til å kunne påvirke lokaldemokratiet i FRI Oslo og Viken direkte, er under årsmøtet i slutten av februar. Valgkomiteen vil allerede nå ha kontakt med alle som ønsker engasjere seg i styret i Oslo og Viken-fylkeslaget til FRI. Ta kontakt med valgkomiteen i FRI OV på e-post: vk@friosloviken.no.