Er du skeiv (lesbisk, homofil, bifil eller trans) og mottar eldreomsorgstjenester eller bor på sykehjem? Da vil vi gjerne høre mer om dine erfaringer.

Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken – ved Janne Bromseth, som er forsker – arbeider nå med en kartleggingsstudie om skeives erfaringer med eldreomsorg.

Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune, Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Skeiv kunnskap i FRI Oslo Viken.

I studien skal Janne Bromseth intervjue lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive som mottar hjemmetjenester eller som bor på sykehjem, primært i Oslo-området, men
også andre steder i landet.  Intervjuene kan gjennomføres hos deg eller i våre kontorer i Oslo, eller et annet sted som kjennes riktig.

Du som blir intervjuet kan du også ha med partner, venn eller annen nærstående person dersom du ønsker det.

I kartleggingsstudien vil alle personidentifiserbare opplysninger bli anonymisert. Studien er godkjent av NSD (Norsk datatilsyn), og REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).

Ta kontakt om du vil vite mer om studien eller vil bli intervjuet!

Janne Bromseth, PhD
Janne@friosloviken.no
FRI Oslo Viken
Mariboes gate 13
Telefon 22606860