Vi søker to nye medarbeidere til vårt kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap

 

Arbeidsgiver: FRI Oslo og Akershus
Stillingstittel: Prosjektleder og medarbeider
Søknadsfrist: 14.01.2020
Ansettelsesform: Fast prosjektleder og ettårig medarbeiderstilling (med mulighet for forlengelse)

Om Skeiv kunnskap

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus’ (FRI OA) kompetansehevingsprogram. Skeiv kunnskaps mål er at arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha gode forutsetninger for å skape ikke-diskriminerende arbeidsplasser og likeverdige tjenester.

FRI OA er kompetansepartner for Oslo kommune, og Skeiv kunnskap er forankret i kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, Stolt og fri. Skeiv kunnskap holder workshops og kurs i likeverdige tjenester for helse- og omsorgssektoren, skole og HR/ledelse i Oslo kommune.

Kunne du tenke deg å bidra i dette arbeidet? Kanskje er du en av våre nye medarbeidere i Skeiv kunnskap?

 

Om stillingene

Vi søker to nye medarbeidere.

Til begge stillinger søker vi personer som har erfaring med, og interesse for, kompetanseheving og endringsprosesser for å fremme likestilling og forebygge diskriminering med særlig fokus på kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

Primæroppgavene i begge stillinger vil være å undervise ansatte i ulike virksomheter i Oslo kommune. Det forventes at du evner å planlegge og gjennomføre foredrag, seminarer og temamøter.

 

Prosjektleder

Til en fast stilling som prosjektleder for skole og oppvekst søker vi en person som vil ha ansvar for fremdrift og oppfølging av samarbeid på dette feltet. Utforming av nytt undervisningsmateriell og skriving av fagtekster vil også inngå i stillingen. Du vil være en pådriver for videreutvikling av tiltaket.

Medarbeider

Til en ettårig stilling som medarbeider i Skeiv kunnskap, med mulighet for forlengelse, søker vi en person som kan bidra inn i teamet på ett eller flere av feltene vi arbeider med: Skole/utdanning, helse/eldreomsorg eller HR/ledelse.

 

Begge stillingene vil kunne bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov.

Din nye, potensielle arbeidsplass er i en frivillig organisasjon, så du må trives med en variert arbeidshverdag og å jobbe med folk. Vi forventer at du er selvstendig og tar tak i oppgaver på en profesjonell og kvalitetsbevisst måte. Du trives i et hektisk miljø, som noen ganger betyr korte frister. Personlig egnethet vektlegges.

 

Sentrale arbeidsoppgaver i Skeiv kunnskap – begge stillinger:

 • Øke kompetansen om kjønnsmangfold og seksuell orientering, normer, makt og relasjoner blant ansatte og innbyggere i Oslo kommune, gjennom å jobbe helhetlig og systematisk med kommunale virksomheter
 • Holde kurs, seminarer og jobbe med endringsprosesser
 • Administrasjonsoppgaver i forbindelse med programmet

For prosjektleder inngår i tillegg ansvar for å:

 • Følge opp tiltak i handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune, Stolt og fri
 • Videreutvikle samarbeidet med eksisterende og nye samarbeidspartnere, og fagutvikling

 

Følgende kvalifikasjoner kreves – begge stillinger:

 • Kunnskap om kjønn, seksualitet, normer, normkritikk og interseksjonelle perspektiver (fra studier og/eller annen erfaring)
 • Vi søker deg som har høyere utdanning, fra pedagogikk, sosialt arbeid, helsefag, ledelse/HR, kjønnsstudier og/eller samfunnsvitenskapelige fag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningsnivå.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • For prosjektlederstillingen søker vi deg som har erfaring fra arbeid i skolen eller oppvekstsektoren, eller kan vise til resultater i arbeid med kompetansehevingsarbeid i skole/barnehage. Erfaring fra prosjektledelse eller utviklingsarbeid er en fordel.

 

Ønskede kvalifikasjoner og erfaringer:

 • Erfaring fra og/eller kunnskap om kompetansehevingsarbeid – fortrinnsvis på likestillings/mangfoldsfeltet, er ønskelig
 • unnskap om kommunal sektor og strategisk påvirkningsarbeid
 • Erfaring med å utvikle digitale læringsressurser (nettkurs, nettforelesninger etc)
 • Erfaring med kommunikasjon, sosiale medier og nettsider

 

Hos oss får du:

 • Jobbe i et engasjert og kunnskapsrikt miljø
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering
 • Jobbe i nye lokaler i Oslo sentrum, som deles av FRI, Oslo Pride og Skeiv Ungdom
 • Lunsj inkludert i ordinær arbeidstid
 • Trening i arbeidstid

Prosjektleder lønnes etter avtale i lønnstrinn 50-58, og ettårig stilling lønnes etter avtale i lønnstrinn 46-54. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi ønsker søknader som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen på tvers av kjønn, kjønnsidentitet, alder, etnisitet, seksuell orientering og funksjonsevne.

 

Søknadsfrist:

Søknad med CV sendes til skeivkunnskap(a)frioa.no innen 14.01.2020.

Merk søknaden med hvilken stilling du søker på, eller tydeliggjør i teksten om du tenker du er aktuell for begge.


Ønsket oppstart: Snarest.

 

Spørsmål?
Ta kontakt med Janne Bromseth på 94094690 eller Hanne Christophersen på 92882325.

 

Om arbeidsgiveren FRI Oslo og Akershus

FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, jobber for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

FRI Oslo og Akershus (FRI OA) er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av fire ansatte og 400 frivillige fordelt på 24 forskjellige aktivitetsgrupper og festivalen Oslo Pride.

Vi jobber for å utvide og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, seksualitet og identitet for å utjevne forskjeller i helse og levekår. Det gjør vi gjennom å skape trygge, sosiale møteplasser for vår målgruppe, politisk påvirkning og kompetanseheving.

Les mer om Skeiv kunnskap!
Les mer om FRI Oslo og Akershus!