FRI Oslo og Viken (FRI OV) er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Fylkeslaget vårt jobber hver dag, hele året for skeives liv og rettigheter – blant nesten 1,9 millioner mennesker, i et område som strekker seg fra Halden via Oslo til Hemsedal. Nå søker vi i valgkomiteen etter en ny styreleder og nye styremedlemmer.

AV:  DAG WERNER LARSEN, MAGDA KULINSKA, HANI ASSAF OG KARIN ENDERUD (fra venstre til høyre i bildet over) – VALGKOMITEEN I FRI OSLO OG VIKEN.

Bakgrunn: FRI vil at alle skeive skal kunne få uttrykke hvem de er og føle seg anerkjent og velkommen i det lokalsamfunnet de lever i. Slik er det ikke for alle i dag. På tross av at Norge er rangert som ett av de bedre landene i verden å bo i, opplever skeive å bli utsatt for negative ytringer, diskriminering og i noen tilfeller hatkriminalitet.

I 2020 viste en undersøkelse gjort på vegne av Amnesty Norge at hver femte nordmann mener det er ubehagelig å se homofile kysse. Slike holdninger bidrar til at mange ikke ønsker å være åpne. Slike holdninger må bekjempes.

Lede an i kamp mot konverteringsterapi

Og i det 21. århundre raser det i Norge faktisk en debatt om at enkelte religiøse samfunn fremdeles skal ha lov til å fortsette å «konvertere» oss skeive – gjøre oss
«normale» gjennom det som åpenbart er skadelig religiøs praksis.

Kampen frem til nå har på mange måter handlet om at vi må få eksistere som vi er. I tiden fremover vil vi jobbe mer for retten til å synes og å kunne delta ennå mer enn tidligere. For å bidra, det gjør vi allerede. Det har vi alltid gjort.

Men fortsatt stilles det spørsmål som påvirker livene våre i det daglige dersom vi har et annet kjønnsuttrykk, en annen kjønnsidentitet, forelsker oss eller ønsker å stifte familie på andre premisser enn det heteronormative samfunnet fordrer.

Mer frivillighet

De viktigste oppgavene til FRI Oslo og Viken som organisasjon og fylkeslag i FRI er å skape trygge og åpne møteplasser for skeive, å drive utadrettet informasjonsvirksomhet og arbeide for politiske endringer – der du bor. Der våre medlemmer bor.

Fylkeslaget har per tid 27 grupper og aktiviteter som du kan delta i, vi er arrangør av Oslo Pride og en rekke Pride-festivaler i Viken.

FRI OV har også et utadrettet kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap, som utvikler og gjennomfører kompetansehevende kurs innenfor skole, helse og administrative tjenester. Skeiv kunnskap har fem ansatte ansatt som ivaretar dette programmet. I tillegg har fylkeslaget to ansatte knyttet til Regnbuetelefonen/Regnbuevenner, samt tre personer i andre funksjoner på kontoret.

Fylkeslaget driver også politisk arbeid overfor Oslo kommune, Viken fylkeskommune og alle kommuner i Viken. FRI OV arbeider for å sikre skeives rettigheter og bekjempe diskriminering der medlemmene våre og alle i målgruppa bor og lever.

Til å drive arbeidet framover i FRI Oslo og Viken velges det på årsmøtet et styre med en leder, to nestledere og 3 ordinære medlemmer, pluss 4 varamedlemmer, og i februar 2022 skal årsmøtet igjen velge hvem dette skal være.

Og det er her du, kjære leser, kommer inn.

Hvis du har interesse for og er engasjert i skeiv politikk og skeives plass, rettigheter og utvikling i samfunnet – uansett om du bor i Viken eller i Oslo – ønsker vi i valgkomiteen kontakt med deg!

Likeledes hører vi gjerne fra deg om du har forslag til andre personer du mener kan være viktige stemmer inn i styret og som kan bidra i det arbeidet FRI gjør. Vi ønsker at styret skal  representere ulike skeive identiteter og kulturer.

I flere år har styrelederen i FRI Oslo og Viken hatt et lønnet verv, det vil si at styreleder har vært frikjøpt fra sin vanlige jobb. Fra og med 2022 vil styreledervervet være frivillig fordi fylkeslaget nå har ansatt en administrativ leder som skal ivareta den daglige driften av kontoret (ble vedtatt av årsmøtet i 2021).

Styrelederen er sammen med hele styret i FRI OV ansvarlig for fylkeslagets virksomhet. Samtidig er styrelederen vårt ansiktet utad i TV, radio og aviser. Og den valgte lederen, samt styrets arbeid i helhet, støttes oppunder, som nevnt, av et kontor med ansatt administrativ leder og andre ansatte – se forklaring:

Hvordan demokratiet i FRI Oslo og Viken fungerer.

Hvordan demokratiet i FRI Oslo og Viken fungerer.

 

Ønsker du å stille til valg og bli FRI Oslo og Vikens nye styreleder og ansikt utad?

Eller ønsker du å stille til valg som styremedlem?

Da oppfordrer vi i valgkomiteen deg til å delta i demokratiet i FRI og still til valg i styret!

Sammen endrer vi samfunnet til det bedre for oss alle, skeive som streite!

Ta kontakt med oss i valgkomiteen nå på vk@friosloviken.no!

Signert,
valgkomiteen i FRI Oslo og Viken;
DAG WERNER LARSEN, MAGDA KULINSKA, HANI ASSAF OG KARIN ENDERUD (fra venstre til høyre i bildet over).

 

► FRIST for å melde interesse eller foreslå kandidater er 15. januar 2022. Kontakt valgkomiteen på e-post: vk@friosloviken.no.
Årsmøtet i FRI Oslo og Viken 2022 hvor valg av styret finner sted, avholdes lørdag 26. februar 2022.