Stem skeivt, men hva i all verden betyr det?

Her hadde vi ambisjoner om å gi deg en liten valgguide med “regnbuebrillene” på.  Stem skeivt – slik gjør du det.

Av: Brita Brekke, styreleder FRI Oslo og Akershus.

Hva svarer partiene på spørsmål om saker som angår oss skeive? Hva gjør de med det voksende homohatet og rasismen i samfunnet?

Hva gjør de ulike partiene for lesbiskes liv eller bi/panfiles levekår. Og så videre. Hva bør skeive folk, pride-tilhengere og medlemmer av FRI stemme på?

Det er ikke enkelt å svare på.

For de fleste partier har programfestet politikk som påvirker oss.

Brita Brekke - leder i FRI Oslo og Akershus. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Brita Brekke – leder i FRI Oslo og Akershus – har ordet. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Alle viser vilje, men…

På Pride House i sommer, under vår magiske festival, Oslo Pride, arrangerte Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold en debatt. Jeg var ordstyrer i lokalvalgsdebatten – og alle partiene i Oslo stilte opp. Alle kom med sine hjertesaker, alle kom med fine ord om hva de ønsker å gjøre for skeive i hovedstaden. Engasjementet var høyt. Det er vi glade for.

I debatten stilte jeg – blant annet – ti raske ja/nei-spørsmål om saker som påvirker skeive. For eksempel:

  • Vil dere styrke og øke kapasiteten hos helsestasjonen for kjønn og seksualitet?
  • Vil dere sørge for kjønnsnøytrale toaletter i alle kommunale bygg i Oslo?
  • Vil dere jobbe for rask bosetting av skeive flyktninger og asylsøkere i Oslo?
  • Vil dere styrke arbeidet mot hatkriminalitet?

Alle politikerne svarte ja på alle spørsmålene.

Med det utgangspunktet er det ikke lett å vite hvem som faktisk kommer til å jobbe mest og best for alle skeive borgere i byen vår, når partiene kommer i posisjon etter valget.

Også under Drammen Pride, som vi arrangerte i august, var det tverrpolitisk oppslutning og støtte å hente. Igjen, det er vi veldig glade for. Det samme gjelder i utstrakt grad for hele vår region, Oslo og Akershus (pluss Viken fra og med 2020).

En analyse av det politiske, skeive landskapet ulike steder i området vårt, med mål om å lage en regnbuefarget valgguide er, med alt det gode engasjementet vi ser, komplekst. Konklusjonene er dessuten avhengig av utgangspunktet til den som analyserer og den som leser. Derfor har vi, når du kommer valgdagen, noen nøytrale oppfordringer til deg:

  1. Bruk stemmeretten.
  2. Sett deg inn i partiprogrammene.
  3. Gi gjerne personstemmer til en skeiving eller noen som er opptatt av skeiv politikk på din valgte liste.

Før gjerne opp flust av folk fra andre partier du mener bør inn i styre og stell. Og ikke vær flau over at du da eventuelt bruker lang tid i stemmeavlukket.

I tillegg – om du er medlem av statskirken – bruk stemmeretten i Kirkevalget. Her bør valget være enkelt – stem på Åpen folkekirke!

Eksempel: La ikke hatkriminalitet mot skeive forbli symbolpolitikk

Det aller viktigste er å bruke stemmeretten. Ditt valg er med å bestemme hvordan du ønsker at ditt lokalmiljø skal være. Du er med å gi retning til samfunnet, enten det er lokalt på Nesodden, i Asker, i Drammen eller i Oslo.

Vår klare oppfordring er: Gi din stemme til et parti som feirer mangfold og aktivt arbeider mot diskriminering og rasisme.

Bruk din stemme til å løfte saker som er viktig for deg. Oslo, Drammen, Nesodden eller Asker, er ikke større enn at mange av oss kjenner eller kjenner til lokalpolitikere som bestemmer og tar valg som påvirker våre liv. Når du stemmer, uansett hvilket parti du stemmer på, oppfordrer vi deg til å gjøre partiet og dine kandidater oppmerksomme på det.

“Nå har jeg stemt på ditt parti og på deg”, kan du skrive eller si til en politiker, og legge til en grunn eller ti.

Fra vårt ståsted kan det for eksempel være være: At du håper vedkommende vil jobbe mot hatkriminalitet, og mot den Nordiske motstandsbevegelses spredning av hat. At du håper partiet du stemte på går fullt og helt inn for å gjennomføre den skeive handlingsplanen som er vedtatt (og om den ikke finnes – få det på agendaen).

Eller andre spesifikke saker som er viktige for deg; være seg bedre helsetilbud for transpersoner, lesbiske og homofiles levekår – i skole, eldreomsorg eller andre sektorer, at en trenger å styrke innsatsen for de av oss som er skeive med minoritetsbakgrunn. Og så videre. Eller helt andre saker: Om det er miljøsaken eller noe annet du er opptatt av. Si fra!

Partipolitisk nøytral, men politisk

FRI som organisasjon er partipolitisk nøytral. Som fylkeslag har FRI Oslo og Akershus dialog og jobber med politikerne, uansett hvem som har makta i hovedstaden og i fylkene og kommunene rundt. Og vi jobber med partiene som er i opposisjon. Vi jobber med byråkratene. Vi jobber aktivt med lokalpolitikere i Akershus og Buskerud, og har kontakt med folk på alle nivåer, fra fylkesting til kommunestyrer. Denne dialogen har vi hele året. Ikke bare nå som det er valg. Vi stiller spørsmål og jobber med sakene som gjelder lesbiske, homofile, bi/panfile og transfolk – alle de av oss som er kjønns- og seksualitetsmangfoldet i samfunnet – hele året.

Vi ønsker oss selvsagt større medlemsmasse i ryggen i vårt arbeid. Men, nå som det er lokalvalg er det aller viktigste at du bruker din stemmerett. Din stemme betyr noe. Din stemme kan være avgjørende.

Med ønske om et godt, solidarisk og engasjert valg.

Stem, og stem skeivt!

Hilsen Brita Brekke,
styreleder FRI Oslo og Akershus.

 

Bli medlem – støtt arbeidet, støtt frivilligheten!