FRI Oslo og Viken-delegasjonen takker for et godt og inspirerende landsmøte. Vi går inn i hverdagen og framtiden med ekstra energi og optimisme.

Gjennom landsmøtehelgen (i Oslo 18.-20. november 2022) fikk vi et godt arbeidsprogram å jobbe etter på nasjonalt nivå, og en grundig politisk plattform.

I tillegg fikk vi æren av å utnevne to nye æresmedlemmer – Inger Myhre Hansen og Vigdis Bunkholdt. Les mer!

På møtet ble Inge Alexander Gjestvang gjenvalgt som leder, og sammen med Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder, og Odd Thomassen, organisatorisk nestleder, har FRI en ny ledertrio. Les mer!

Arbeidet i 2022 – 2024

Som organisasjon skal vi – blant mye annet – de nest to årene jobbe aktivt mot strukturell rasisme og radikalisering i alle former. Vi mener at minoriteter ikke må settes opp mot hverandre.  Og vi vil ikke  aksepterer at andre bruker vår interessepolitikk for å skape splid og rasisme ved å sette innvandrergrupper opp mot skeive. Vi har et spesielt ansvar for å ikke godta at vi tas til inntekt for rasisme og fremmedfrykt.

Vi skal arbeider for at alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk eller brudd på andre normer for kjønn og seksualitet, skal ha gode liv og bli ivaretatt innenfor alle livsfaser og samfunnsområder. Og en av våre viktigste oppgaver skal være å drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, som politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier. Dette arbeidet drives lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom pride og andre skeive arrangementer.

Les FRIs nasjonale Politisk plattform her!

Plattformen definerer hva FRI som organisasjon mener om ulike samfunnsområder vi direkte eller indirekte jobber eller har interesse i.

Og les FRIs nasjonale arbeidsprogram her! 

Vil du engasjere deg lokalt?

Skeiv i Oslo og Akershus. Velkommen til FRI Oslo og Akershus. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.