Bildet: Årsmøtet 2024 i FRI Oslo og Viken ble avholdt lørdag 24. februar 2024, hvor Jan Elisabeth Lindvik ble takket av som styreleder (og 1. nestleder Lars Kristian Selbekk takket hen av med blomster). Foto: Petter Ruud-Johansen.

Her er Jan Elisabeth Lindviks avsluttende tale (og tekst i årsrapport) om sitt virke i organisasjonen, som styremedlem siden 2018, nestleder fra 2020 og styreleder fra høsten 2022, til og med årsmøtet 24. februar 2024:

Takk for meg, FRI Oslo og Viken!

Kjære årsmøte. Kjære medlemmer. Kjære gode medarbeidere i dette fine fylkeslaget vårt.

Det er en tid for alt, heter det i de bibelske skrifter. I et mer verdslig språk betyr det en tid for å være styremedlem, en tid for å være politisk nestleder og en tid for å være i ledelsen i organisasjonen.
Det har vært utrolig givende å få være en del av dette laget og få ta del i vårt viktige arbeid for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Oslo og Viken, ja, i hele Norge.

Etter noen år i Forbundet for Transpersoner, både som nestleder og leder fant jeg det naturlig å ta steget videre til en større organisasjon. Jeg husker jeg spurte om FRI Oslo og Akershus hadde bruk for meg og uka etter var jeg med i styret. Det har skjedd mye i de årene jeg har vært med i organisasjonen. Den største hendelsen, og som innbefattet merarbeid på alle måter, var da vi i 2020 ble en del av storfylket Viken. Plutselig var vi det største fylkeslaget i Norge med en fylkesgrense som strakk seg fra Halden til Hallingdal.

Storfylket består av 52 kommuner med til sammen 1,2 millioner innbyggere. Nå skal det innrømmes at andelen skeive var betydelig lavere enn som så, men det var like fullt vårt ansvar å sørge for tilstedeværelse i storfylket og bygge nettverk med alt fra enkeltpersoner til lag i bygd og by.

For meg var alltid det beste å møte alle dere fantastiske ildsjelene, dere som virkelig brenner for saken og holder liv i alt fra møteplasser, aktivitetsgrupper og til de mange flotte lokale pridene rundt om i storfylket.

Jeg husker første gang jeg var i Son. Det var kanskje 10-15 personer å se på en parkeringsplass utenfor sentrum. Og her skulle jeg holde appell, liksom. Det så litt stusselig ut, det hele. Men for hvert minutt som gikk, kom det sigende flere og flere med bannere, flagg og plakater; og da vi toget inn i sentrum av bygda var tallet ti eller tjue-doblet! Minst! Takk til Martine, du ustoppelige! Og Son er bare et eksempel.

Fra vaiende regnbueflagg til mørke skyer
Det er ingen ting så vakkert som regnbueflagg vaiende fra kommunale bygninger og fra vinduer og terrasser i bygd og by! Som stolt eier av Oslo Pride har vi fått være med på å se hvordan landets største pride har vokst og utviklet seg. Med fjorårets rekorddeltagelse både i paraden, i parken og ikke minst i Pride House, som er vårt hjertebarn.

Men så kom de, de mørke, truende skyene og dekket himmelen. Skudd ble løsnet midt i gleden. Terroren den juninatten i 2022 har skapt sår i hele den skeive bevegelsen. Jeg husker godt de første telefonene denne natten. Jeg kunne ikke tro det. Noen hadde drept og såret glade gjester som var på byen for å feire det skeive fellesskapet. Vår styreleder befant seg på London da det skjedde. Med de traumer som naturlig fulgte en slik hendelse, var det naturlig at jeg som nestleder overtok som styreleder. Den høsten ble en turbulent tid. Mange av våre medlemmer og folka ellers i den skeive bevegelsen hadde mistet tillit til politiet. Konsekvensen var utallige møter. Både innad i organisasjonen, med politiet, med Oslo Pride og med flere av de andre skeive organisasjonene.
Sårene har ennå ikke grodd. Nå venter selve rettssaken – og hva vil skje i etterkant av den? Uroen spredte seg også til moderorganisasjonen FRI, hvor vi opplevde noen tunge måneder i fjor med et sentralorgan uten politisk ledelse. Her fikk Landsstyret en stor oppgave. Men det ordnet seg til slutt med et ekstraordinært landsmøte i desember. Jeg vil få gratulere Hilde som tok på seg vervet som ny leder! I tillegg vet vi at mye gjøres i Fri i disse tider for å forbedre det formelle organisasjonsapparatet.

En stor takk til alle
FRI Oslo og Viken – om vi nå fortsetter med Viken-navnet eller om det må endres – noe jeg er lei meg for å ikke kunne si med sikkerhet per dato – så er jeg likevel glad for å kunne konstatere at organisasjonen står godt og trygt på egne bein. Vi har de siste årene jobbet aktivt for å bygge opp en god organisasjonsstruktur. Vi har Skeiv kunnskap som en solid kompetanseenhet. Vi eier varemerket Regnbuefyrtårn som står for kvalitet innen kompetansebygging på kjønn og seksualitet; og vi er rustet med andre enheter som kan ta sin del av kompetansebyggingen videre til andre interessenter, også utenfor vår region.

Jeg føler meg helt sikker på at fylkeslaget vårt fortsetter sitt store og viktige arbeid også i årene som kommer, til glede for alle skeive i vår region, uansett hva størrelsen på regionen måtte bli.
Det har vi bevist at vi makter aldeles utmerket!

En stor takk til alle dere jeg har hatt glede av å sitte i styret sammen med. Takk til mine flotte og superdyktige nestledere. Takk til sekretariatsleder Siri og til Petter og alle dere flotte ansatte på prosjektene våre. Takk for samarbeidet. Takk også til Lin og alle i FRI sentralt. Og til Dan og Lars og Oslo Pride-kontoret! Jeg må bare håpe og tro jeg har vært til nytte for FRI Oslo og Akershus og for FRI Oslo og Viken i disse årene og jeg vil herved ønske det nye styret – og den nye påtroppende lederen – alt mulig hell og lykke på veien videre!
Ingen er fri før alle er fri. Enkle ord; forståelige ord, men samtidig så fylt med dette inderlige håpet om at vi alle en gang skal få oppleve et fritt, åpent og raust samfunn som har plass til alle mennesker.

Signert:

Jan Elisabeth Lindvik
– Styremedlem siden 2018
– Nestleder fra 2020
– Styreleder fra høsten 2022, til og med årsmøtet 24. februar 2024

 

Les også: Marianne Gulli er nyvalgt styreleder – FRI Oslo og Viken