Skjermbilde fra video publisert i anledning Transsynlighetsdagen 2021 – Bildet: Mathilde Fossheim tidligere Styreleder for Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Se videoen under.


Gratulerer med dagen til alle transtastiske transfolk og ikke-binære!

 

I dag er Transsynlighetsdagen, og sammen med Skeiv Verden, SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Sex og Politikk, Skeivt kristent nettverk, Skeiv Ungdom, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, Oslo Pride, Forbundet for transpersoner i Norge – FTPN, Skeivt studentforum, Skeive sosialister, سلام-Salam og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold krever vi nå et verdig helsetilbud til transpersoner!

Gjennom kampanjen ‘#VerdigHelsetilbudNå #DignifiedHealthCareNow!’ har vi fortalt historier og framsatt våre krav:

Vi krever et helsevesen som ser oss som mennesker og ikke diagnoser.
Vi krever rådighet over egen kropp.
Vi krever et helsetilbud som er tilpasset våre behov.
Vi krever et system der det er rom for å utforske, være ærlig og av og til tvile – uten frykt for å bli avvist på vilkårlige grunnlag.
Vi krever et helsetilbud for de av oss som er ikke-binære.
Vi krever et desentralisert helsetilbud – Oslo er ikke verdens navle.
Vi krever rett til ‘second opinion’ – rett til å se en uavhengig lege om vi skulle bli avvist av NTBS.
Vi krever å bli møtt og anerkjent som de vi er.
Vi burde ikke behøve å overbevise helsepersonell om at vi er trans nok
Vi krever et verdig helsetilbud nå!

 

Åpent brev til helseminster Bent Høie

I anledning dagen har vi sendt et åpent brev til helseminster Bent Høie. I 20 år har vi sagt til politikere og andre beslutningstakere at tilbudet om kjønnsbekreftende behandling for både binære og ikke-binære transpersoner (se faktaboks i saken) ikke er godt nok. Og de siste 10 årene har vi blitt lovet et forbedret og verdig helsetilbud. Nå lurer vi på hvor det blir av?

Les brevet i Romerikes Blad!

 

´In with the colors, out with the norms! // Inn med fargene, ut med normene!

Onsdag kveld markerer vi så Transsynlighetsdagen og inviterer til et foredrag som utfordrer den binære tokjønnsmodellen gjennom et dykk ned i menneskeheten og ulike transidetiteter som har eksistert opp igjennom historien.

Foredraget holdes på engelsk, og det blir spørsmål og svar-sesjon i etterkant med foredragsholder Aleks Jelin-Gosto jobber, som rådgiver i Skeiv Verden.

► Bli med – få med deg foredraget på Zoom.
Onsdag 31. mars. Fra klokken 18:00 til 19:30.

Les mer om foredraget her!