FRI Oslo og Viken har nå lansert en undersøkelse for medlemmer og ikke-medlemmer om arbeidet til FRI – Foreningen for kjønns- og sekskualitetsmangfold (tidligere DNF 48 og LLH).

Undersøkelsen inneholder 10 korte spørsmål. Dine svar gir oss viktige tilbakemeldinger på arbeidet til FRI lokalt og nasjonalt og på hva som er ekstra viktig for deg i ditt liv nå i 2023.

Undersøkelsen er anonym og resultatene vil benyttes til å forbedre vårt arbeid.

Besvar undersøkelsen her!