Info in English, scroll down!

Annenhvert år arrangeres FRIs landsmøte (LM). På landsmøtet samles alle de valgte delegatene fra FRIs ulike fylkeslag i Norge, fra nord til sør, øst og vest, for å diskutere, påvirke og vedta organisasjonens arbeidsprogram og politikk for de neste to årene. På landsmøtet velges også, blant mye annet, FRIs nasjonale leder.

Demokratiet i FRI er bygd opp slik at hvert fylkeslag velger sine egen delegasjon til LM. Det betyr at alle som er medlemmer i FRI Oslo og Viken (FRI OV), kan bli valgt som delegater fra vår region og representere oss på LM.

FRI OV er det største fylkeslaget i FRI. Vi skal sende en stor delegasjon. Alle disse skal velges på medlemsmøte 4. oktober 2022. Sammen drar den valgte FRI Oslo og Viken-delegasjonen til LM i november (arrangeres i Oslo).

Medlemsmøtet i FRI OV 4. oktober foregår digitalt fra 19-21.

Påmelding: Klikk her for å registrere deg til møtet 4. oktober: Valg av delegasjon fra FRI Oslo og Viken til landsmøtet i FRI 2022

 

Registrer your attendance to the meeting with election of a delegation from FRI Oslo and Viken to the national meeting of FRI 2022.

FRI’s national and general assembly (GM) is organized every second year. At the general assembly all the elected delegates from FRI’s various local brances in Norway gather to discuss, influence and adopt the organisation’s work program and policy for the next two years. At the GM, among many other things, FRI’s national leader is elected.

The democracy in FRI is structured so that local branch chooses its own delegation to the GM. This means that everyone who is a member of FRI Oslo and Viken (FRI OV) can be elected as a delegate from our region (Oslo and Viken).

FRI OV is the biggest local branc in FRI. We will send a large delegation to the GM – and our delegates will be elected at a members’ meeting on 4 October 2022.

The ones who are elected as representatives in the FRI OV-delegation will then meet at the GM in November.

The members’ meeting of FRI OV on 4 October is held digitally – from 19-21.
More information will be sent to all registered participants in due time.

Do you want to participate and stand for election as a delegate for FRI OV to the GM? Or do you, as a member, want to influence who is elected as delegates from FRI Oslo and Viken to FRI’s GM – register for the members’ meeting now!

Click here to registrer!