FRI Oslo og Akershus-styret 2019 – oppe fra venstre – med klokka: Ingrid Kornstad, Klaus Bøckman, Grace Tabea Tenga, Espen Solum, Marita Matthews Holmeset-Varpe (gjenvalgt politisk nestleder), Jan Elisabeth Lindvik, Brita Brekke (gjenvalgt leder), Olav Persson Ranes (ny organisatorisk nestleder), Ida Tønnessen og Bjørn Tore Grøntvedt.  

Her er styret i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) valgt på årsmøtet onsdag 27. februar 2019. Her er vår skeive vilje for 2019.

Av: Brita Brekke, gjenvalgt leder i FRI OA.

 

Vi som sitter i det nye styret i FRI OA har et omfattende arbeidsprogram å følge opp i 2019, etter at årsmøtet i går vedtok programmet vi skal arbeide med.

Vi skal hele året utfordre, utvide og endre normer og holdninger i samfunnet knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet.

Vi skal fortsette det antirasistiske arbeidet. Vi skal være en tydelig motstemme mot høyreekstremismen og minoritetshatet som dessverre fortsatt vokser rundt oss i Europa og i Norge.

Og vi skal bidra til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn hvor det er plass til alle mennesker.

 

FRIvillighet

Frivilligheten i organisasjonen vår skal vi løfte fram som vår viktigste ressurs. Og frivilligheten, den er stor:

Totalt var 660 frivillige med å drive aktiviteten i FRI OA i 2018. Denne frivilligheten skapte 1135 store og små arrangement gjennom året.

Styret i FRI OA bøyer oss i støvet for alle dere som bidrar hver dag, gjennom hele året.

Vår jobb er å støtte opp om frivilligheten, sørge for at det er gode vilkår for alt som skjer, men vi skal også jobbe politisk og praktisk med å gjøre livene til alle våre medlemmer og ikke-medlemmer bedre.

Gode og trygge, skeive liv er målet. Alle folk, enten de identifiserer seg som lesbiske, bifile, biseksuelle, panfile, trans, interkjønn, ikke-binære, queer, questioning, homofile, aseksuelle og/eller noe annet skal kunne leve trygt og godt i vår region.

Og apropos vår region – i 2019 skal vi jobbe for å finne ut hvordan FRI Oslo og Akershus skal se ut fra og med 2020. Da slås nemlig Akershus sammen med Østfold og Buskerud til den nye regionen Viken.

 

Pride

Som stolt eier og arrangør bak Oslo Pride skal vi bidra til planlegging og gjennomføring av Norges viktigste festival, med alle de gode kreftene vi har.

I 2019 ser det også ut til at flere steder i regionen kommer til å markere pride på forskjellige måter i Akershus og Vikenområdet, og vi skal bidra til og støtte opp om initiativ til den perfekte kombinasjonen av fest og protest.

Vi skal gjennom året også bidra i planleggingen av InterPrides verdenskonferanse i 2020, hvor Oslo Pride er arrangør og vertskap.

 

Medlemmene skal utvikle politikk

En viktig oppgave for det nye styret blir å invitere medlemmer til å delta i utvikling av politikken i FRI.

Alle overordnede politiske retningsvalg er det landsmøtet til FRI som bestemmer. Neste landsmøte blir avholdt i 2020, men FRI OA-styret vil allerede i år sørge for at medlemmenes stemmer blir hørt. Vi vil derfor, gjennom hele året, invitere til gode diskusjoner og samtaler om aktuelle temaer. Og første anledning til det vil by seg mot slutten av mars på et arrangement ved navn FRI respons: FRI feminst (annonseres snart!).

Vi bretter opp ermene og gleder oss til å ta fatt på arbeidet. Og vi håper så mange som mulig vil være med å bidra, enten det er som frivillig i en av våre aktivitetsgrupper, i festivalen vår Oslo Pride, som medlemmer eller som hverdagsaktivister på andre skeive måter.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet!

På vegne av det nye styret i FRI OA:
Brita Brekke, leder


Protokoll fra årsmøtet er ikke klar til publisering ennå.
Ledervervet i FRI OA er en frikjøpt stilling. Resten av styret i FRI OA møter og arbeider frivillig.