Bilde: Janne Bromseth, prosjekt Skeiv kunnskaps nye ess i arbeidet med å lede Oslo og Akershus inn på fruktbare veier til forandring. Foto: Ulrika Nilsson.

Av Janne Bromseth, Dr Art (Ph. D) NTNU (doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier) ►Ny ansatt i prosjekt Skeiv kunnskap FRI OA.

Janne Bromseth har doktorgrad i kjønnsforskning og har de siste 10 årene framfor alt forsket, undervist og holdt foredrag om kjønn, seksualitet og aldersnormer og vært drivende i å utvikle feltet normkritisk pedagogikk i Sverige.

Med forskerbakgrunn har Janne Bromseth som mantra å bruke solid kunnskapsgrunn i demokratifremmende pedagogisk arbeid og derigjennom kunne bidra til sosial forandring. Som pedagog Bromseth jobbet med en prosessorientert og kunnskapsbasert tilnærming til formidling for ulike grupper innenfor skole, høyere utdanning, folketrygden og i eldreomsorgen.

Les mer om Janne og hva hun har gjort og skrevet på forskerkollektivet.no.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/share_button.php?href=http%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fveier-til-forandring-janne-bromseth%2F&layout=button&size=large&mobile_iframe=true&appId=445333698818943&width=73&height=28" width="73" height="28" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Hva er grunnen til at jeg tenker og handler som som jeg gjør? Hvordan er våre handlemåter med på å skape og opprettholde usynliggjøring og marginalisering?

Dette er essensielle spørsmål som må stilles om en skal lykkes i arbeidet med å endre holdninger. For å kunne skape forandring må vi undersøke hvordan de ofte usynlige normene preger oss og våre yrkespraksiser.

Vi er nødt til å innse at vi alle er med på å opprettholde forestillinger om at visse liv, identiteter, kropper og erfaringer som mer verdifulle, normale og naturlige enn andre.

Gjennom ny kunnskap om kjønns- og seksualitetsnormer og en granskning av vår egen praksis kan vi – i likhet med all annen læring – ”avlære oss” måter å handle på som har problematiske konsekvenser – og lære inn nye måter.

Skal bidra til reell endrig

En sterk motivasjonsfaktor for hvorfor jeg søkte meg til prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus var at her kunne jeg drive med forandringsarbeid som del av en større virksomhet.

Monica Bothner, som har jobbet med prosjektet i to år allerede, har skapt en god plattform for videre arbeid.

Min jobb nå er å bidra inn i prosjektet. Min jobb er nå å skape reell endring – og det på de områdene som betyr mest for hvordan skeive har det i sine liv, på skolen, i møte med helsesektoren, i arbeidslivet og det offentlige.
 

Politisk vilje og støtte

Den politiske viljen til endring i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er stor.

Diskrimineringslovverket skal følges, handlingsplanen «Stolte Oslo» skal gjennomføres og det settes av midler til aktivt mangfoldsarbeid.

Dette er et viktig skritt for å få til en ikke-diskriminerende skole og andre tjenester som møter alle folk, uavhengig kjønn eller seksualitet, på en inkluderende måte.

Det er imidlertid en lang vei fra plan til handling. Mangfolds- og antidiskrimineringsarbeid som skal stå seg over tid er utfordrende.

Skal vi lykkes må vi la disse prosessene og prosjektene pågå over en lengre periode og følge dem opp systematisk, både ifølge egen erfaring og andre studier. Og arbeide hardt sammen.

 

Kontakt prosjekt Skeiv kunnskap

FRI OA jobber for at alle innbyggere, elever, arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune og Akershus skal ha kunnskap nok og gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer over tid.

Skeiv kunnskap til din skole eller arbeidsplass? Tilbudet er gratis for kommunale virksomheter i Oslo og Akershus. Vi utformer et kompetansehevingstilbud som passer rammene og behovene i din enhet/virksomhet/skole. Ta kontakt med prosjektleder Monica Bothner på e-post monica@frioa.no.