Aasmund Robert Vik om første markering i Oslo i 1974, etter Stonewall-opprøret i USA i 1969. Bilde fra ‘Senior Regnbuetreff med FRI’ torsdag 4. januar 2024. Foto: PRJ.

50 år har gatt siden den første punktmarkeringen og det første pridelignende arrangementet i hovedstaden fant sted. Markeringen i Oslo i 1974 ble arrangert av FRIs forløperorganisasjon, DNF-48. Aasmund Robert Vik var med på det første arrangementet – og har vært på alle markeringene siden.

Hvordan var det å være med på den første «pride-markering» i Oslo i 74?
– Det var spesielt. Vi – jeg i alle fall – følte oss veldig modige som møtte opp. Å stille opp på gaten så åpenlyst i Oslo sentrum krevde sitt. Men, stemningen var preget av aktivisme. Nå skulle vi vise oss fram, nå skulle vi våge, vi ville satse og måtte prøve å få til noe. Vi spurte ingen om lov. Vi bare møtte opp, for da var gløden fra Stonewall-opprøret kommet til Oslo og den brant hett. Det var to appeller fra landsstyret i DNF-48* på den første markeringen i hovedstaden (på Universitetsplassen), og så gikk vi hjem.

– Neste år, i 1975, fikk vi tillatelse. Da hadde vi spurt politiet om lov til å ha en liten parade til St. Hanshaugen, fra Universitetsplassen. Det var ikke som i dag. Vi fikk ikke lov til å gå hovedgatene – vi skulle ikke sees for mye heller, det var appeller og så satt vi på gresset og spiste. Det var de aller «modigste» som var med og gikk.

Du har vært med på samtlige markeringer siden 1974, og har hatt en eller annen funksjon på dem alle. Hva tenker du om det?
– Ja, 50 år har gått. Det er jo litt historisk sus over det. Jeg tenker – når jeg først hadde bestemt meg for å aktivisere meg i 1968 og da tok fatt på arbeidet for å fjerne §213** som del av baktroppen og som en fotsoldat bak Kim*** – ja jeg bestemte meg allerede første kvelden jeg var på Snarøya med forbundet om at jeg ikke bare kunne være med å ta i mot, jeg måtte yte litt selv også. Og det har jeg vel holdt, tenker jeg.

Hva bringer 2024 for deg, Aasmund?
– Jeg skal fortsette å være engasjert i saken vår. Jeg er med i seniorutvalget i FRI Oslo og Viken, og jeg er med i eldrerådet i Oslo kommune – som jeg tar fire nye år i. Og så skal vi lage mange gode seniortreff gjennom hele året. Og når Oslo Pride så går av stabelen i juni igjen skal jeg gjøre det samme som jeg alltid gjør, være del av renovasjonsgruppa i parken (Pride Park), kose meg som frivillig og snakke med folk. Jeg gleder meg stort!

En oppfordring til folk nå?
– Oppfordringen må være den samme som erkjennelsen min i 1968 – en kan ikke bare delta på festen – en må yte litt selv også. Så, min oppfordringer er den samme – da som nå: Bli med på laget. Aktiviser deg for forandring, enten som medlem og frivillig på en eller annen måte i den skeive, mangfoldige bevegelsen vår.


Noter:
*Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48). Forbundet ble grunnlagt i 1950 som norsk avdeling av den danske organisasjonen Forbundet af 1948, og var frem til 1952 knyttet til denne. I 1992 ble DNF-48 slått sammen med fire frittstående lokale organisasjoner til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, senere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, nå FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Mer historie.

**§213 «homoparagrafen», som ble opphevet i 1972, kriminaliserte seksuell omgang mellom menn: Finder utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. Mer informasjon på lovdata.no.

*** Kim Friele. Mer om Kim på skeivtarkiv.no

Bli medlem!
Bli frivillig!