Vi bygger ny avdeling og søker en formidler av rang. Har du kunnskap om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold og erfaring med å formidle komplekse budskap? Bli med på oppstart av FRI Oslo og Vikens nysatsning!

 

Bli vår nye kursleder i Skeivt kurs- og kompetansesenter AS i FRI Oslo og Viken.

 

Søknadsfrist: 12.06.2023
Kontaktperson: Sekretariatsleder Siri Lande, mobil 40920795 og e-post: siri@friosloviken.no.

 

Vi søker en engasjert, kompetent og imøtekommende kompetanseinstruktør til å holde foredrag, seminar, kurs og workshops om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte og ledergrupper i privat næringsliv.

Stillingen er en 1-årig prosjektstilling med mulighet til forlengelse og skape egen arbeidsplass i et spennende selskap.

Skeivt kurs- og kompetansesenter er en nyetablering og satsning av FRI Oslo og Viken. Vi bygger videre på eksisterende kurs og konsepter fra Skeiv kunnskap, som idag opererer i offentlig sektor. Nå skal vi styrke arbeidet for likestilling og forebygge diskriminering i det private arbeidslivet.

Våre kurstilbud tar utgangspunkt i normkritiske og interseksjonelle perspektiver, og tematiserer likeverdige tjenester, diskriminering, kjønns- og seksualitetsmangfold gjennom dialog- og diskusjonsbaserte øvelser.

Skeivt kurs- og kompetansesenter i FRI OV kan også tilby kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn som består av nettkurs, foredrag, seminar, workshops og som ender med en 2-årig handlingsplan som implementeres i bedriften.

Arbeidsoppgaver:

 • Skaffe egne oppdrag og gjennomføre salgsmøter
 • Forberede og gjennomføre foredrag, seminar, kurs og workshops – herunder gjennomføring av Regnbuefyrtårn prosesser
 • Administrasjon og oppfølging av avtaler med bedriftene
 • Videreutvikling av kurs og kompetansesenteret internt i FRI OV, samt oppdrag på vegne av Skeiv kunnskap

Vi ønsker en person med:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i privat sektor og må gjerne kunne vise til resultater
 • Eksepsjonelle formidlingsevner med erfaring fra å fasilitere komplekse samtaler gjennom refleksjon og diskusjon samt tilpasse dialogen til den konkrete målgruppen
 • Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, normkritisk pedagogikk, interseksjonelle perspektiver
 • Gode kontaktskapende evner og med solid erfaring fra samarbeid på tvers i organisasjoner og sektorer
 • Gode digitale ferdigheter og god forståelse av SoMe landskapet
 • Evnen til å arbeide selvstendig og med god struktur på disponering av eget arbeid og egen arbeidstid
 • Personlig engasjement for FRI Oslo og Vikens og våre samarbeidspartneres verdier

Temaene vi formidler kan vekke mange ulike emosjoner, og vi møter folk med ulike erfaringer, utdanning, synspunkter og holdninger i vårt arbeid. I søknaden ønsker vi derfor at du forteller kort om hvordan du som formidler vil legge til rette for refleksjoner og samtaler på tvers av mennesker med ulik bakgrunn. Stillingen vil kunne bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov og noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Du vil bli en del av en mangfoldig organisasjon i sterk utvikling og med spennende muligheter til å påvirke eget arbeid.

Vi kan tilby:

 • Et engasjert, meningsfylt, faglig stimulerende og kunnskapsrikt miljø
 • Fleksibel arbeidstid med muligheter for hjemmekontor
 • Nye lokaler i Oslo sentrum, som deles av FRI, FRI Oslo og Viken, Oslo Pride og Skeiv Ungdom
 • Lunsj og trening i ordinær arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Vi vil ha en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og ønsker søkere med riktig kompetanse og erfaring med ulik alder, funksjonsvariasjon, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Skeivt kurs- og kompetansesenter AS er et heleid aksjeselskap av FRI Oslo og Viken.
FRI Oslo og Viken (FRI OV) er det største fylkeslaget i FRI og består i dag av 8 ansatte, 400 frivillige fordelt på 25 forskjellige aktivitetsgrupper og 18 pride arrangementer inkludert festivalen Oslo Pride.

FRI Oslo og Viken jobber for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke, uten fare for å bli diskriminert eller trakassert.

Skeivt kurs- og kompetansesenter AS jobber for å utjevne forskjeller og skape trygge arbeidsplasser uavhengig av kjønn, seksualitet og identitet.

Sektor: Privat
Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo, 0183 Oslo
Bransje: Kunnskapsformidling
Stillingsfunksjon: Kurs og opplæring, Prosjektledelse, Undervisning og pedagogikk
Arbeidsspråk: Norsk

 

Søknadsfrist: 12.06.2023
Kontaktperson: Sekretariatsleder Siri Lande, mobil 40920795 og e-post: siri@friosloviken.no.