Bildet: Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken ønsker å komme i kontakt med deg. Fra venstre: Kaja Glenne Lund, Dag Werner Larsen og Brita Brekke.

FRI Oslo og Viken er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi skal jobbe for skeive blant nesten 1,9 millioner mennesker, i et område som strekker seg fra Halden til Hemsedal. Vi vil at alle skeive skal kunne få uttrykke hvem de er og føler seg anerkjent og velkommen i det lokalsamfunnet de lever i. Kanskje en utopi tenker du?

Av: Kaja Glenne Lund, Dag Werner Larsen og Brita Brekke – valgkomiteen i FRI Oslo og Viken.

Hadde ikke en veldig modig dame ved navn Kim Friele tenkt akkurat det samme – at alle mennesker skal kunne leve fritt – en gang på 60-tallet, samt en lang rekke personer arbeidet organisert for å gjøre «utopien» til virkelighet de siste 70 årene, er det helt sikkert at vi ikke hadde komme så langt som det vi har i dag.

Fortsatt eksisterer det «legitim» debatt om konverteringsterapi
Norge er nå et av de beste landene å være skeiv i – på verdensbasis. Likevel opplever vi at i det 21. århundre eksisterer en helt «legitim» samfunnsdebatt om hvorvidt det er problematisk at enkelte religiøse samfunn ønsker å «konvertere» skeive. Samtidig i 2020 viste en undersøkelse gjort på vegne av Amnesty Norge at hver femte nordmann mener det er ubehagelig å se homofile kysse.

Kampen frem til nå har handlet om at vi må få eksistere som vi er. I tiden fremover må vi jobbe mer for retten til å synes og å kunne delta. For å bidra, det gjør vi allerede. Det har vi alltid gjort. Men, fortsatt stilles det spørsmål og påvirker livene våre i det daglige dersom vi har et annet kjønnsuttrykk, annen kjønnsidentitet, forelsker oss eller ønsker å stifte familie på andre premisser enn de det heteronormative samfunnet dikterer.

Hvis styreverv i FRI Oslo og Viken høres litt for heftig ut, men du fortsatt vil engasjere deg:

Kjenner den på kroppen i våre daglige liv
Det er viktig hvordan vi blir møtt, sett på og snakket om – både i det private og det offentlige.

Mikroaggressjon, appropriasjon og diskriminering spiller en rolle fordi vi kjenner det på kroppen i våre daglige liv – og det er her FRI kommer inn i bildet.

Det er gjennom bevisstgjøring, informasjon og synlighet at FRI stadig driver samfunnet vårt fremover, selv om det noen ganger blir store debatter og motreaksjoner rundt skrittene vi som organisasjon og minoritet tar. Det er sånn vi merker at samfunnet endrer seg. Det reageres og opponeres fordi endring gjør vondt.

Ingen endring kommer av seg selv og ingen organisasjon fremprovoserer endring uten engasjerte ildsjeler. Og det er her du kommer inn.

Et av de viktigste tiltakene FRI i samspill med andre organisasjoner har klart å få i gang det siste året er Regnbuetelefonen. Et samtaletilbud for å støtte ensomme, voksne skeive. For det har vært utfordrende å drive synlighetsarbeid og aktiviteter under koronavirusets herjinger det siste året. FRI Oslo og Viken har virkelig fått kjørt seg i både kriseledelse og hyppige omstillingsprosesser i koronaåret 2020.

Sammensatte utfordringer
Det er en sammensatt gjeng i styret i organisasjonen vår. Her er en gjeng som bringer med seg kunnskap og erfaring om både ulike etnisiteter, kjønnsmangfold, legninger og funksjonsnedsettelser. Det er det som skal til for å drive en organisasjon som skal representere den skeive befolkningen blant 1,9 millioner innbyggere.

For å sitere en avdød skeiv kunstner: «Veien blir til mens du går» – Ferdinand Finne. Det store spørsmålet er nå hvem som skal være med å gå opp veien sammen med FRI Oslo og Viken i 2021? Det bestemmer demokratiet vårt, og alle medlemmer har rett til å bidra.

Man har anledning til stille til valg til alle verv i FRI Oslo og Viken-styret. I utgangspunktet holder det at du er medlem. Samtidig er det viktige verv, som betyr mye for utviklingen videre – ikke minst fordi en vil representere og jobbe for alle skeive mennesker i Norges to mest befolkningsrike fylker.

Bidra – still til valg som styremedlem!
Har du politisk teft eller liker å delta i utformingen av samfunns- og interessepolitisk arbeid? Er du engasjert i skeiv politikk og skeives plass, rettigheter og utvikling i samfunnet? Ta kontakt med undertegnede i valgkomiteen og meld din interesse for å stille til valg som styremedlem i FRI Oslo og Viken nå!

Ønsker du å stille til valg er det bare å sende en mail til vk@friosloviken.no og fortelle litt om deg selv og hvorfor nettopp du ønsker å påta deg et styreverv. Har du organisatorisk eller politisk erfaring fra tidligere er dette veldig fint, men utdyp også gjerne andre kvalifikasjoner eller egenskaper som gjør deg til en god kandidat til styret i FRI Oslo og Viken.

Vi håper å høre fra deg!

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i FRI Oslo og Viken;

Kaja Glenne Lund, Oslo,
Brita Brekke, Oslo,
Dag Werner Larsen, Viken.

 

  • FRIST for å melde interesse for å stille til valg i styret i FRI Oslo og Viken er fredag 29. januar 2021.
  • Årsmøtet i FRI Oslo og Viken, hvor valg av styret finner sted, avholdes 27. februar 2021 klokken 14:00.
  • Mer informasjon om hvordan demokratiet i FRI fungerer og om årsmøtet i FRI Oslo og Viken 2021 finner du her.

lør27feb14:00lør17:00Årsmøte FRI Oslo og Viken