Bildet: Nils-Erik Aasen Flatø og Joo Helena Hansen i samtale på Sandvika Folkebad før vårt Pride-arrangement i 2021.

Nå søker vi deg som vil starte opp FRI Bærum og bidra i arbeide for å gjøre livene til skeive i kommunen bedre!

Bakgrunn: Bærum kommune har en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold, som varer til 2022. Den skal nå revideres, og til det trengs det lokale krefter som vet hvor skoen trykker og som kan sørge for at den blir riktig god – med tiltak som treffer Bærums skeive befolknings behov.

Her kommer du inn!

FRI Oslo og Viken ønsker å tilrettelegge for opprettelsen av et lokallag, FRI Bærum, som kan jobbe frivillig for saken og ha som sin viktigste oppgave å være en politisk pådriver og samarbeidspartner med kommunen. I planen er blant annet disse tiltakspunktene viktige:

  • Dialogmøter om tema som omhandler levekår for skeive i Bærum
  • Samarbeidsavtaler med relevante organisasjoner i Bærum

De beste til å holde i dette arbeidet, er den skeive befolkningen i kommunen selv. Kan du tenke deg å være med på å sørge for at handlingsplanen til Bærum kommune blir et forbilde for resten av landet? Da bør du melde din interesse til oss om å bli med å starte FRI Bærum.

FRI OV ser for seg en møtekalender som består av 4 styremøter i året, hvor oppfølging av arbeidet med handlingsplanen blir det viktigste punktet på agendaen.

I tillegg skal FRI OV hjelpe med å sette lokallaget i kontakt med relevante politikere og byråkrater, slik at laget får et godt samarbeid med kommunen.

Hva stiller FRI Oslo og Viken opp med?

FRI Oslo og Viken kan tilrettelegge for opprettelsen av lokallaget, vi kan tilby kurs i styrearbeid, politisk påvirkning, arbeid med handlingsplan, skrivekurs etc. Du trenger ikke lang erfaring med denne typen arbeid for å bli med. Det viktigste du bidrar med er engasjement og innsats.

Særlig i 2022 har FRI OV mulighet til å bidra til å få et lokallag opp på beina, og bidra til å få styret inn i arbeidet med å påvirke skeiv politikk i Bærum.

Ta kontakt og finn veien

Ta kontakt med joo@friosloviken.no for å melde din interesse.

Vi gir også mer informasjon om dette arbeidet når vi inviterer til Skeiv Aften Sanvika 20. april på Sandvika Folkebad, 18:00.

Vi håper å kunne gå ut av det kafétreffet med en gjeng som vil stifte lokallag. Bli med på laget.