I undersøkelsen “LHBTI+ personers sosiale nettverk” ønsker vi å kartlegge omfanget av sosialt nettverk blant målgruppen voksne og eldre lhbti+ personer i Norge (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interpersoner).

I undersøkelsen tar vi opp hvor mye sosial kontakt voksne, eldre lhbti+ personer har, vi spør om den fysiske og psykiske helse og hvor mye Korona-pandemien påvirker oss.

Vi spør også om folks tilknytning til lhbt+fellsskapet.

Videre spør vi om ensomhet og undersøker hvilke bakenforliggende årsaker til ensomhet som eventuelt finnes.

Kartleggingsundersøkelsen er del av arbeidet med Regnbuetelefonen, hvis formål er å motkjempe sosial isolasjon blant voksne og eldre lhbti+ personer.

For at vi skal kunne levere relevante tilbud gjennom tiltak som Regnbuetelefonen i framtiden trenger vi kunnskap om de psykiske og fysiske behovene lhbti+ personer har i dag. Vi setter derfor stor pris på at du deltar i undersøkelsen.

Hvem er voksen og senior? Det definerer du selv. Alle svar vil hjelpe oss i arbeidet med å lage sosiale arrangement og tiltak som Regnbuetelefonen.

Delta i undersøkelsen her!