Dato: 17. januar 2021.
Tid: Fra klokken 10:00 – 12:00.
Sted: På internett – webinar på Zoom.
Påmelding kreves: Meld deg på her!

Seksuell helse som kunnskapsfelt preges av hvithets- og norskhetsnormer – og av usynliggjøring av eldre alder – mens aldring og minoritetserfaringer sjelden handler om seksuell helse. Hvordan formes seksualitet av migrasjonserfaringer på ulike måter – i ulike aldre?

Velkommen til vårens første webinar i Eldre og seksuell helses webinarserie.

Webinarserien løfter fram ulike tema og perspektiv på eldre alder, seksualitet og intimitet og henvender seg til alle som er interesserte i tematikken.

Målet er å skape et samtalerom der vi kan lære og reflektere sammen om et kunnskapsfelt som er relativt usynlig i det offentlige rommet. Serien er en del av Nasjonalt kompetanseløft om eldre og seksuell helse finansiert av Helsedirektoratet, og er et prosjektsamarbeid mellom KUN, Likestillingssenteret, Sex og politikk og FRI.

Program:

  • Hovedinnledning ved Fataneh Farahani, Stockholms universitet: «Å seksualisere migrasjon: Noen refleksjoner om kjønna, rasialiserte og tidsmessige forskyvninger og forflytninger.»
  • Innledning ved Dr Amneh Hawwa Brønshøj, “Å møte eldre migranter og seksuell helse”.
  • Innlednin ved Linda Noor fra tankesmia Minotenk,
  • Innledning ved Khansa Ali, Mira-senteret.
  • Janne Bromseth, PhD, kjønns- og seksualitetsforsker – fra kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken ønsker velkommen.

Dato: 17. januar 2021.
Tid: Fra klokken 10:00 – 12:00.
Sted: På internett – webinar på Zoom.
Påmelding kreves: Meld deg på her!

Velkommen!