Prosjekt Skeiv kunnskap, i samarbeid med Senter for fagutvikling og forskning i Sykehjemsetaten, inviterer til workshop torsdag 27. september 2018:

Veier til inkluderende eldreomsorg

I workshopen inngår ny kunnskap:

 • Orientering om Oslo kommunes arbeid for likeverdige helsetjenester
 • Film om aldring som skeiv og utfordringer i møte med eldreomsorgen
 • Forelesning om aldring, levekår, kjønn og seksualitet
 • Refleksjonsøvelser og case:
  • Vi jobber med øvelser og case for å øke bevisstheten rundt egne holdninger og
   yrkespraksis
  • Metodehefte
  • Alle deltakere får gratis skriftlig ressurshefte med tips og råd om hvordan man
   kan jobbe systematisk med inkluderende praksis på alle nivå i virksomheten,
   litteraturtips og øvelser og case spesielt utarbeidet for eldreomsorgen.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal, ifølge Verdighetsgarantien, legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og et så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov (Verdighetsgarantien §2).

Men hva innebærer det i praksis, også for de som avviker fra normene? Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg, uavhengig av blant annet kjønn og seksualitet? Å se og forstå det enkelte individets behov ut fra sine forutsetninger og livshistorie er viktig for god personsentrert omsorg.

Prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus samarbeider med Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo og Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid om å tilby denne workshopen. Den er del av Senior i
Sentrum-uken som du kan lese mer om her!

Kursholdere: Monica Bothner og Janne Bromseth fra Skeiv kunnskap.
Målgruppe: Ansatte i kommunen som jobber med eldre og personer med demens, brukerrådene, politisk valgte, frivillige og andre interesserte
Dato/Tid: 27. september, klokken 12:00 – 15:00
Sted: Kampen Omsorg+, Brinken 35 (T-bane Tøyen)
Påmelding: Send e-post innen 20. september til monica@frioa.no eller janne@frioa.no

 

Les mer om prosjekt Skeiv kunnskap her!

X
X